NPKTHAILAND | เกี่ยวกับเรา

โรงงานปุ๋ยบ้านชัยพร อ.เมืองบึงกาฬ

ปุ๋ยตราเพชรน้ำหนึ่ง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านชัยพรหนองยาว จำกัด

สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านชัยพรหนองยาว จำกัด
ที่อยู่ 99 หมู่ 8 ตำบลชัยพร
     อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
จำหน่าย
     ปุ๋ยตราเพชรน้ำหนึ่ง
     สูตร 15-7-18, 15-15-15, 20-10-12, 29-5-18 และปุ๋ยสั่งตัด
สนใจสั่งซื้อ เป็นตัวแทนจำหน่าย ติดต่อที่โรงงาน หรือหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่าง
ช่องทางการติดต่อ
     โทร 042-490009
     Line 084 7875040
     Inbox -
     URL -


ดูเพิ่มเติม
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีเมือง 888 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีเมือง 888

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีเมือง 888

เพชรน้ำหนึ่ง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
บริษัท เกษตรอุตสาหกรรม จำกัด บริษัท เกษตรอุตสาหกรรม จำกัด

บริษัท เกษตรอุตสาหกรรม จำกัด

ต้นอ้อย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
บริษัท กู่ทองพาณิชย์การเกษตร จำกัด บริษัท กู่ทองพาณิชย์การเกษตร จำกัด

บริษัท กู่ทองพาณิชย์การเกษตร จำกัด

กวางเหรียญทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
ดวงตะวันเพชร ดวงตะวันเพชร

ดวงตะวันเพชร

บริษัท สยามแท็ปโก้ จำกัด บริษัท สยามแท็ปโก้ จำกัด

บริษัท สยามแท็ปโก้ จำกัด

เพชรน้ำหนึ่ง
สหกรณ์การเกษตรเมืองชัยนาท จำกัด สหกรณ์การเกษตรเมืองชัยนาท จำกัด

สหกรณ์การเกษตรเมืองชัยนาท จำกัด

รถเกี่ยวข้าว อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านโนนบกอำเภอน้ำโสม จำกัด สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านโนนบกอำเภอน้ำโสม จำกัด

สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านโนนบกอำเภอน้ำโสม จำกัด

เพชรน้ำหนึ่ง อำเภอน้ำโสม จังหวัดหนองคาย
บริษัท สหการเกษตรไทยรุ่งเรือง จำกัด บริษัท สหการเกษตรไทยรุ่งเรือง จำกัด

บริษัท สหการเกษตรไทยรุ่งเรือง จำกัด

พิราบตะวันแดง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สหกรณ์นิคมหลังสวน สหกรณ์นิคมหลังสวน

สหกรณ์นิคมหลังสวน

เพชรน้ำหนึ่ง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ โพนพิสัย จำกัด สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ โพนพิสัย จำกัด

สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ โพนพิสัย จำกัด

ไม้ดาว อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษตรพอใจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษตรพอใจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษตรพอใจ

เพชรน้ำหนึ่ง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย