เลือกพันธุ์มะนาว

มะนาวมีหลายพันธุ์ พันธุ์ที่แนะนำให้ปลูก คือ มะนาวแป้น เพราะเปลือกบาง น้ำเยอะ และมีกลิ่นหอม หรือมะนาวตาฮิติหรือมะนาวทูลเกล้าที่อาจจะไม่มีกลิ่นหอม แต่ชดเชยด้วยผลใหญ่ และน้ำเยอะ หลีกเลี่ยงมะนาวแป้นพิจิตรเพราะเป็นมะนาวที่ไม่ค่อยมีน้ำ ไม่เหมาะทั้งปลูกเป็นมะนาวคู่ครัวหรือปลูกเพื่อการค้า

วิธีปลูกมะนาว

การปลูกมะนาวให้โตเร็ว ได้ผลผลิตเร็ว ควรปลูกด้วยกิ่งตอน และการปลูกแบบบังคับให้ออกนอกฤดูได้ก็ควรปลูกในวงบ่อซีเมนต์ โดยใช้วงบ่อซีเมนต์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.0-1.2 เมตร ซ้อนกัน 2 วง เพื่อให้ดินมีปริมาณมากพอให้มะนาวโต หลังจากปลูกแล้วก็ดูแลรดน้ำให้เพียงพอ ระวังอย่ารดน้ำจนแฉะมะนาวอาจเน่าตายได้

การบังคับมะนาวให้ออกนอกฤดู

หลังปลูก 8 เดือน มะนาวก็พร้อมจะออกลูก และได้เวลาจะบังคับให้ออกนอกฤดูได้ โดยมีขั้นตอนเตรียมตัวให้มะนาวสมบูรณ์แข็งแรงก่อน คือ

1. ช่วงปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคม เป็นช่วงที่ฝนทิ้งช่วง ให้ตัดแต่งกิ่งมะนาวให้กิ่งโปร่งรับแสงแดดได้ทั่วถึง กิ่งที่หัก กิ่งเป็นโรค กิ่งกระโดง และกิ่งติดดิน ให้ตัดทิ้งให้หมด การตัดแต่งกิ่งช่วงแล้งนี้ดีเพราะช่วยลดโอกาสการเกิดโรคกับมะนาวได้มาก

2. ใส่ปุ๋ย รดน้ำ บำรุงให้มะนาวแตกใบอ่อน โดยใส่ปุ๋ยเคมี 15-5-5 หรือ 15-5-10 หรือ 15-5-15 ถ้าหาไม่ได้ก็ใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ก็ได้ ใส่ครั้งละ 1 ช้อนแกง เว้นห่างกัน 20 วัน ระหว่างนี้ถ้ามะนาวออกดอกเองให้เด็ดดอกทิ้งให้หมด เพราะมะนาวทุกสวนจะออกดอกแล้วแก่พร้อมๆ กันจนล้นตลาด มะนาวราคาถูกมากไปหาซื้อในตลาดเอาก็ได้ แต่เราจะบังคับให้มะนาวออกลูกไปเก็บผลในช่วงแล้ง คือ ระหว่างเดือนมกราคม - เมษายน ซึ่งเป็นช่วงที่มะนาวขาดตลาดและราคาแพงที่สุด

3. ประมาณต้นเดือนตุลาคม ให้หยุดให้น้ำมะนาว และหาพลาสติกมาคลุมโคนต้นมะนาวให้มิดชิด อย่าให้น้ำฝนลงไปในวงบ่อซีเมนต์ได้ ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 15-30 วันให้ดินแห้ง มะนาวจะโทรมและเริ่มทิ้งใบ ซึ่งระยะเวลาก็ขึ้นอยู่กับชนิดดินที่ปลูกด้วย ถ้าเป็นดินทรายดินแห้งเร็วมะนาวจะทิ้งใบเร็วกว่าดินเหนียว หลังจากมะนาวเริ่มทิ้งใบแล้วก็เปิดพลาสติกที่คลุมออก รดน้ำตามปกติ และใส่ปุ๋ยสูตร 8-24-24 อัตรา 100-150 กรัมต่อต้น

4. มะนาวพอกลับมาได้น้ำได้ปุ๋ยก็จะแตกยอดอ่อนและออกดอกด้วย ระหว่างนี้ก็ดูแลให้น้ำให้ปุ๋ยไปตามปกติ หลังจากออกดอกเข้าเดือนที่ 6 มะนาวก็จะแก่และเก็บผลได้ ซึ่งจะตรงกับเดือนเมษายนพอดี หากอยากให้มะนาวออกผลเร็วกว่านี้ก็เริ่มการงดน้ำให้เร็วขึ้น