สมัยรับผิดชอบงาน ผอ.ศูนย์วิจัยยาง อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย คุณเฉลิมพงษ์ ขาวช่วง ได้ผลักดันโครงการดีๆ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางออกมามากมาย ด้วยหลักคิดว่าต้องทำงานให้ดีที่สุด ช่วยเหลือคนให้ได้มากที่สุด หลังจากเกษียนมาแล้วก็ยังไม่หมดไฟ ยังคงคิดจะช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางอยู่ตลอดเวลา สิ่งหนึ่งที่ค้างคาใจตั้งแต่สมัยยังรับราชการคือทำไมในตลาดจึงหาปุ๋ยเคมีคุณภาพดีใช้งานได้ยากเหลือเกิน

จึงเป็นที่มาของโครงการลงทุนตั้งโรงงานผลิตปุ๋ยเคมีคุณภาพดี ที่มุ่งหวังให้เกษตรกรใช้แล้วพอใจ จึงใช้ชื่อว่า หจก.เกษตรพอใจ


ด้วยความเป็นคนรอบคอบ ทำอะไรต้องทำให้ดี จึงตระเวนดูเครื่องผสมปุ๋ยที่ติดตั้งใช้งานจริงแล้วหลายที่ ฟังข้อดีข้อเสียของผู้ใช้จริงมาแล้วทุกรุ่น ได้ยินว่ามีโรงงานปุ๋ยเปิดใหม่ที่ไหนก็ตามไปดูตอนเจ้าหน้าที่มาตรวจโรงงาน ฟังข้อดีข้อเสียว่าเครื่องผสมปุ๋ยรุ่นไหนมีข้อดีข้อเสียอย่างไร ในที่สุดก็ตัดสินใจเลือกใช้เครื่องผสมปุ๋ยอัตโนมัติรุ่น KPT-512 กำลังผลิต 12 ตันต่อชั่วโมง ด้วยความมั่นใจว่าเป็นเครื่องผสมปุ๋ยที่ดีที่สุด และคุ้มค่าคุ้มราคามากที่สุด ไปติดตั้งเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561

เกษตรกรอำเภอรัตนวาปีเตรียมพบกับ ปุ๋ยเพชรน้ำหนึ่ง ปุ๋ยดีที่หนึ่ง ปุ๋ยเต็มสูตรทุกกระสอบ ที่อยู่ใกล้ๆ บ้านได้เลย หรือผ่านไปผ่านมาก็สามารถแวะชมกระบวนการผลิตในโรงงานได้