สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านชัยพร-หนองยาว จำกัด ตั้งอยู่ที่ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ได้ทำพิธีเปิดโรงงานปุ๋ยเคมีเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 โดยประธานพูลศักดิ์ โคตรศรี และอดีต สส.สงกรานต์ คำพิไสย์ กรรมการบริหาร พาชมกระบวนการผลิตและมอบของที่ระลึกให้ลูกค้าที่สนับสนุนซื้อปุ๋ยจากสหกรณ์ในวันเปิดงานโรงงานนี้ด้วย

สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านชัยพร ใช้เครื่องผสมปุ๋ยเคมีอัตโนมัติ รุ่น KPT-512 กำลังผลิต 12 ตันต่อชั่วโมง ผลิตปุ๋ยเคมีตราเพชรน้ำหนึ่ง ปุ๋ยดีที่หนึ่ง กระสอบปุ๋ยโปร่งใสมองเห็นเนื้อในก่อนซื้อเพื่อความมั่นใจในคุณภาพ โดยในระยะแรกสหกรณ์ผลิตปุ๋ยเคมีจำหน่าย 4 สูตร คือ 29-5-18, 20-10-12, 15-7-18 และ 15-15-15 เป็นสูตรยอดนิยมของสมาชิก แต่อนาคตจะพัฒนาสูตรปุ๋ยสั่งตัดไปขึ้นทะเบียนเพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนให้สมาชิกต่อไป