ปุ๋ยตราเพชรน้ำหนึ่งเป็นปุ๋ยเคมีที่ตั้งใจช่วยแก้ปัญหาปุ๋ยปลอมและปุ๋ยแพง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไทย ด้วยคุณสมบัติพิเศษ 4 ประการ คือ

1. คุณภาพมาตรฐาน
    ปุ๋ยเพชรน้ำหนึ่ง เป็นปุ๋ยเต็มสูตรทุกกระสอบ N-P-K ครบตรงสูตร น้ำหนักเนื้อปุ๋ยครบ 50 กิโลกรัม บรรจุในกระสอบใสมองเห็นเนื้อปุ๋ยด้านในเพื่อความมั่นใจก่อนซื้อ และมี QR Code กำกับปุ๋ยทุกกระสอบ ตรวจสอบย้อนหลังได้ว่าผลิตเมื่อไร ในกระสอบปุ๋ยมีวัตถุดิบอะไรบ้าง และเป็นปุ๋ยเต็มสูตรจริง

2. ให้ผลผลิตสูงกว่า
    ปุ๋ยเพชรน้ำหนึ่ง ผลิตจากแม่ปุ๋ยคุณภาพดี ให้ความเขียวทน เขียวนาน ไม่ผสมดิน แต่ผสมสารพิเศษที่มีงานวิจัยรับรองว่าให้ผลผลิตสูงกว่า และเน้นการผลิตปุ๋ยสูตรที่เหมาะสมกับพืชและดินในพื้นที่

3. ราคายุติธรรม
    ปุ๋ยเพชรน้ำหนึ่ง ผลิตจากโรงงานปุ๋ยประจำอำเภอใกล้บ้าน เกษตรกรสามารถซื้อโดยตรงจากโรงงานได้เลย ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางหลายทอดหลายต่อจึงจำหน่ายได้ในราคายุติธรรม เกษตรกรเหลือกำไรมากกว่า

4. เป็นโรงงานท้องถิ่น
    ปุ๋ยเพชรน้ำหนึ่ง มีโรงงานกระจายอยู่ตามอำเภอต่างๆ เพื่อความใกล้ชิดกับเกษตรกร สามารถตอบสนองความต้องการปุ๋ยสูตรที่เหมาะสมกับพืชและดินในพื้นที่ดีกว่าปุ๋ยจากต่างถิ่น


เลือกใช้
ปุ๋ยเพชรน้ำหนึ่ง ปุ๋ยดีที่หนึ่ง
ปุ๋ยโปร่งใส เต็มสูตรทุกกระสอบ
เพื่อผลผลิตและผลกำไรที่สูงกว่า