สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านโนนบกอำเภอน้ำโสม จำกัด อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี บริหารงานโดยประธานบุษบา คำคุต ประธานหัวก้าวหน้าผู้เคยริเริ่มโครงการใหม่ๆ ช่วยเพิ่มมูลค่ายางพาราให้สมาชิกมาหลายโครงการแล้ว เช่น โครงการเครื่องรีดยางเครป โครงการผลิตถุงมือยาง และโครงการผลิตหมอนยางพารา เป็นต้น

และโครงการใหม่ล่าสุด คือ โครงการผลิตปุ๋ยเคมีจำหน่ายให้สมาชิกและเกษตรกรทั่วไป ก่อนเริ่มโครงการก็ได้พาคณะกรรมการบริหารไปดูงานถึงสหกรณ์การเกษตรขุขันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ ที่ลงทุนซื้อเครื่องผสมปุ๋ยเคมีมาใช้งานครบรอบปีมาแล้วว่ามีข้อดีข้อเสียอะไรบ้าง ได้รับคำแนะนำมาว่าการผลิตปุ๋ยเคมีเองนี้ดีจริงๆ สมาชิกตอบรับดีมาก จากที่เคยรับซื้อปุ๋ยจากโรงงานมาขาย คุณภาพปุ๋ยไม่ค่อยถูกใจสมาชิกเท่าไรนัก จึงขายปุ๋ยได้ปีละร้อยกว่าตันเท่านั้น แต่พอติดตั้งเครื่องจักรและผลิตปุ๋ยขายเอง เพียง 3 เดือน มีสมาชิกสนใจซื้อปุ๋ยไปใช้มากกว่าพันตัน

จากคำบอกเล่าของผู้ปฏิบัติงานบอกว่าช่วงที่สมาชิกมารับปุ๋ยกันเยอะๆ คนงานทำงานกันตั้งแต่เช้าถึงค่ำ ยังผสมปุ๋ยได้ไม่ถึง 10 ตัน และเหนื่อยมากกับการยกกระสอบ และลากกระสอบมาเย็บ เหนื่อยไปหมด ซึ่งปัญหาอยู่ที่เครื่องผสมปุ๋ยที่ซื้อมาใช้กำลังผลิตต่ำเกินไป และไม่คาดคิดว่าจะได้ผลตอบรับดีเช่นนี้

ประธานบุษบา และกรรมการบริหารสหกรณ์ จึงตัดสินใจเลือกเครื่องผสมปุ๋ยอัตโนมัติรุ่น KPT-512 ที่มีกำลังผลิตสูงถึง 12 ตันต่อชั่วโมง มาติดตั้งใช้งานที่สหกรณ์เมื่อเดือนธันวาคม 2560 ด้วยเล็งเห็นว่าถ้าขายดี ผลิตปุ๋ยวันละ 50-60 ตัน ก็ยังสามารถทำได้สบายๆ หรือถ้าผลิตเพียง 10 ตัน เดินเครื่องชั่วโมงเดียวก็เสร็จ จะได้มีเวลาไปทำกิจกรรมอย่างอื่น และคนงานไม่เหนื่อยด้วย ที่สำคัญที่ทำให้ตัดสินใจเลือกใช้เครื่องจักรรุ่นนี้ เพราะเป็นเครื่องจักรรุ่นใหม่กว่า กำลังผลิตสูงกว่าเครื่องจักรที่ไปดูงานมาถึง 6 เท่า แต่ราคาเกือบเท่ากัน คุ้มค่ากว่ากันจริงๆ

สมาชิกและเกษตรกรทั่วไปรอใช้ ปุ๋ยเพชรน้ำหนึ่ง ปุ๋ยดีที่หนึ่ง เต็มสูตรทุกกระสอบ ผลิตจากสหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอน้ำโสมกันได้เลย