NPKTHAILAND | วิดีโอ

ปุ๋ยสั่งตัดตอนที่ 4/6 ทำไมจึงควรใช้ปุ๋ยสั่งตัด

ความรู้เรื่องปุ๋ยสั่งตัดตอนที่ 4 โดย ดร.ทัศนีย์ อัตตะนันท์