เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท สยามแท็ปโก้ จำกัด

จำหน่ายแม่ปุ๋ยนำเข้า แม่ปุ๋ย และวัตถุดิบผลิตปุ๋ย
     ยูเรีย, แอมโมเนียมซัลเฟต, DAP, MOP
     และฟิลเลอร์ธาตุอาหารรองผสมแร่ภูเขาไฟ
ออกแบบและจำหน่ายเครื่องผสมปุ๋ยอัตโนมัติ ระบบคอมพิวเตอร์ รวดเร็ว ทันสมัย มีให้เลือกใช้หลายรุ่นให้เหมาะกับความต้องการ
     เครื่องเล็ก 5 ตันต่อชั่วโมง
     เครื่องกลาง 10, 12, 15 ตันต่อชั่วโมง
     เครื่องใหญ่ 30-40 ตันต่อชั่วโมง
และเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้สนใจลงทุน แต่ไม่มีความรู้เรื่องการผลิตปุ๋ย บริษัทฯ พร้อมสนับสนุนด้วยโครงการ โรงงานปุ๋ยประจำอำเภอ

สิทธิบัตรและนวัตกรรม

เครื่องผสมปุ๋ยอัตโนมัติ KW-512 สิทธิบัตรเลขที่ 15400 กรมทรัพย์สินทางปัญญา เครื่องผสมปุ๋ยอัตโนมัติ KW-512 สิทธิบัตรเลขที่ 15400 กรมทรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิบัตร

เครื่องผสมปุ๋ยอัตโนมัติ KW-512
สิทธิบัตรเลขที่ 15400
กรมทรัพย์สินทางปัญญา


เครื่องผสมปุ๋ยอัตโนมัติ KW-403 อนุสิทธิบัตรเลขที่ 180300179 กรมทรัพย์สินทางปัญญา เครื่องผสมปุ๋ยอัตโนมัติ KW-403 อนุสิทธิบัตรเลขที่ 180300179 กรมทรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิบัตร

เครื่องผสมปุ๋ยอัตโนมัติ KW-403
อนุสิทธิบัตรเลขที่ 180300179
กรมทรัพย์สินทางปัญญา


เครื่องผสมปุ๋ยอัตโนมัติ KPT-512 บัญชีนวัตกรรมไทยเลขที่ 02020005 สวทช. และสำนักงบประมาณ เครื่องผสมปุ๋ยอัตโนมัติ KPT-512 บัญชีนวัตกรรมไทยเลขที่ 02020005 สวทช. และสำนักงบประมาณ

ทะเบียนนวัตกรรม

เครื่องผสมปุ๋ยอัตโนมัติ KPT-512
บัญชีนวัตกรรมไทยเลขที่ 02020005
สวทช. และสำนักงบประมาณ


เครื่องผสมปุ๋ยอัตโนมัติ เครื่องผสมปุ๋ยอัตโนมัติ

ประสิทธิภาพเครื่องจักร

เครื่องผสมปุ๋ยอัตโนมัติ
ตรวจรับรองประสิทธิภาพเครื่องจักร
โดยสถาบันไทยเยอรมัน


โรงงานของเรา