โรงงานปุ๋ยประจำอำเภอ เป็นธุรกิจรูปแบบใหม่ที่เข้ามาปฏิวัติธุรกิจปุ๋ยเคมีแบบดั้งเดิม ลักษณะเป็นโรงงานปุ๋ยขนาดเล็กตั้งเป็นเครือข่าย 1 อำเภอ 1 โรงปุ๋ยทั่วประเทศ เน้นผลิตปุ๋ยสั่งตัดที่เหมาะกับพืชและดินในพื้นที่ เต็มสูตรทุกกระสอบ ราคายุติธรรม ใช้แล้วได้ผลผลิตสูงขึ้น ตอบโจทย์เกษตรกรที่เจอปัญหาปุ๋ยปลอมปุ๋ยแพง ปุ๋ยไม่ถูกสูตร ใช้แล้วไม่ได้ผลผลิต เป็นธุรกิจที่ลงทุนน้อยกำไรดีคืนทุนไว ใครทำก่อนรวยก่อน เป็นก้าวแรกของโครงการ Smart Farmer
รายละเอียดของธุรกิจ
โอกาสใหม่ทางธุรกิจ 
แก้ปัญหาเรื่องปุ๋ยที่เกษตรกรรอคอย 
ด้วยจุดแข็งที่เหนือกว่า
เน้นตลาดที่ได้เปรียบรอบโรงงาน
เงินลงทุนต่ำ ผลกำไรเงินล้าน
พร้อมสนับสนุนส่วนที่ผู้ลงทุนไม่ชำนาญ 
ร่วมพัฒนาการเกษตรไปสู่ Smart Farmer 
ตัวอย่างอำเภอที่มีผู้ลงทุนแล้ว
เลือกพื้นที่ของคุณ
โอกาสใหม่ทางธุรกิจ 
โรงงานปุ๋ยประจำอำเภอ ธุรกิจเงินล้านสำหรับ sme ที่กำลังมองหาโอกาสการลงทุนใหม่ ๆ รวมทั้งพนักงานลูกจ้างในเมืองที่ตั้งใจลาออกจากงานประจำกลับไปทำธุรกิจที่บ้านเกิด เป็นธุรกิจที่มั่นคง กำไรดี คืนทุนไว ให้ผลตอบแทนการลงทุนสูง ใช้เงินลงทุนเท่ากับเปิดแฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้อ แต่ได้กำไรมากกว่ากันหลายเท่า พร้อมปิดจุดอ่อนด้วยเงื่อนไข 1 อำเภอ 1 โรงปุ๋ย เพื่อความมั่นใจว่าจะไม่มีโรงงานมาตั้งแข่งขันกันเองในพื้นที่เดียวกันภายหลังแก้ปัญหาเรื่องปุ๋ยที่เกษตรกรรอคอย 
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม มีพื้นที่เพาะปลูกรวม 95 ล้านไร่ ประชากรหนึ่งในสี่ของประเทศราว 15 ล้านคนจาก 6 ล้านครัวเรือนมีอาชีพหลักเป็นเกษตรกร เฉลี่ยอำเภอเดียวมีจำนวนเกษตรกรมากถึง 6,000-12,000 ครัวเรือน เกษตรกรเหล่านี้เป็นคนกลุ่มใหญ่ที่มีปัญหาความยากจน มีหนี้สิน เพราะทำการเกษตรแล้วแทบไม่เหลือกำไรสลับกับบางปีถึงขั้นขาดทุน ปัญหาหลักมาจากปุ๋ยปลอม ปุ๋ยแพง และปุ๋ยไม่ถูกสูตร

 • ปุ๋ยปลอม ทำให้ผลผลิตต่ำ ใส่ปุ๋ยเหมือนไม่ได้ใส่ จ่ายมากแต่ได้ผลผลิตน้อย ขายผลผลิตแล้วไม่เหลือกำไรหรือถึงขั้นขาดทุน
 • ปุยแพง ทำให้ต้นทุนสูง ทำให้ต้นทุนสูง ได้ผลผลิตไม่คุ้มค่าปุ๋ย เกษตรกรบางส่วนต้องลดต้นทุนโดยการใส่ปุ๋ยน้อยกว่าคำแนะนำ และบางส่วนไม่ใส่ปุ๋ยเลย
 • ปุ๋ยไม่ถูกสูตร พืชแต่ละชนิดต้องการธาตุอาหารต่างกัน หรือแม้แต่พืชชนิดเดียวกันแต่ปลูกต่างอำเภอก็ต้องการธาตุอาหารต่างกันด้วย แต่ในท้องตลาดมีแต่ปุ๋ยสูตรเหมือน ๆ กัน เรียกว่า ปุ๋ยไม่ถูกสูตร ใช้แล้วไม่ค่อยได้ผล

ความจริงที่น่าตกใจ คือ ปุ๋ยเคมีที่มีขายในท้องตลาดนั้นเกินครึ่งเป็นปุ๋ยปลอม ราคาแพงเกินจริง และเกือบทั้งหมดเป็นปุ๋ยไม่ถูกสูตรคือไม่เหมาะกับพืชและดินในพื้นที่ เกษตรกรรู้ดีว่าปุ๋ยมีปัญหาแต่ไม่รู้ว่าจะทำยังไร ได้แต่รอว่าเมื่อไรจะมีใครผลิตปุ๋ยดี ราคาถูก สูตรเหมาะสมกับพื้นที่มาจำหน่ายให้ด้วยจุดแข็งที่เหนือกว่า 
โรงงานปุ๋ยประจำอำเภอ ตอบสนองความต้องการของเกษตรกรได้ตรงจุดด้วยนโยบายผลิตปุ๋ยเต็มสูตรทุกกระสอบ สูตรเหมาะสม ขายราคายุติธรรม และมีสัมพันธ์ใกล้ชิดกับลูกค้า ทำให้แตกต่างและได้เปรียบ คือ

 1. ปุ๋ยเต็มสูตรทุกกระสอบ ด้วยการใช้เครื่องผสมปุ๋ยอัตโนมัตินวัตกรรมใหม่ที่มีความเที่ยงตรง แม่นยำ ทันสมัย ใช้งานง่าย ป้องกันการผลิตปุ๋ยตกสูตรหรือน้ำหนักไม่ครบได้ 100% สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ทุกกระสอบ เมื่อเกษตรกรใช้ปุ๋ยจากโรงงานปุ๋ยประจำอำเภอ ได้รับประสบการณ์ใหม่ว่าคุณภาพปุ๋ยดีกว่า ผลผลิตสูงกว่า ได้กำไรมากขึ้น ย่อมติดใจและสมัครใจเป็นลูกค้าถาวร
 2. สูตรปุ๋ยเหมาะกับพื้นที่ เพราะเน้นทำตลาดระดับอำเภอจึงสามารถผลิตปุ๋ยสูตรที่จำเพาะเจาะจงให้เหมาะกับพืชและดินมากที่สุดได้ หรือเรียกว่าปุ๋ยสั่งตัดรายอำเภอ ใช้แล้วได้ผลผลิตสูงกว่าใช้ปุ๋ยสูตรตลาดทั่วไปที่ผลิตโดยใครที่ไหนไม่รู้ที่ไม่รู้จักพืชและดินในพื้นที่
 3. ราคายุติธรรม เพราะเป็นโรงงานขนาดเล็ก ลงทุนน้อย ทำให้ต้นทุนต่ำ และโรงงานอยู่ในอำเภอใกล้บ้าน เกษตรกรสามารถซื้อตรงจากโรงงานได้ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง ราคาปุ๋ยจึงไม่ถูกบวกกำไรเพิ่มหลายทอดหลายต่อจนราคาแพงเกินจริง
 4. เป็นโรงงานในพื้นที่ ใกล้ชิดกับเกษตรกร คอยช่วยเหลือกัน เป็นพวกเดียวกัน เป็นโรงงานท้องถิ่นนิยมที่ใครทำก่อนจะครองตลาดและครองใจเกษตรกรได้ก่อน ยิ่งนานปุ๋ยจากโรงงานจากต่างถิ่นจะยิ่งเข้ามาเจาะตลาดยากมากเน้นตลาดที่ได้เปรียบรอบโรงงาน
โรงงานปุ๋ยประจำอำเภอเป็นธุรกิจ sme ที่ทำตลาดแบบเจาะจงพื้นที่ เน้นตลาดที่ได้เปรียบคือพื้นที่ในอำเภอตัวเองเป็นหลัก เพราะใกล้ชิด ได้เปรียบการแข่งขันมากที่สุด ใช้งบการตลาดน้อยที่สุด และขนาดตลาดใหญ่มากพอจนไม่จำเป็นต้องดิ้นรนไปทำตลาดไกล ๆ ตัวอย่างเช่นพื้นที่อำเภอใหญ่มีรัศมี 10 กิโลเมตร พื้นที่เพาะปลูก 2 แสนไร่ มีการใช้ปุ๋ย 10,000-14,000 ตันต่อปี ช่วงเปิดโรงงานปีแรกได้ส่วนแบ่งการตลาด 7-10% หรือ 700-1,000 ตัน ธุรกิจก็อยู่รอดมีกำไรเลี้ยงตัวได้ เมื่อขยายตลาดเพิ่มจนบรรลุเป้าหมาย 30-40% ในปีต่อ ๆ ไป หรือมียอดขายเป็น 3,000-5,000 ตันต่อปีก็จะสามารถสร้างกำไรได้อย่างงาม หรือพื้นที่อำเภอเล็กที่มีรัศมี 7 กิโลเมตร พื้นที่เพาะปลูก 1 แสนไร่ มีปริมาณการใช้ปุ๋ยเพียง 5,000-7,000 ตันต่อปี ก็มีทางเลือกลงทุนโรงงานปุ๋ยขนาดเล็กลงและยังมีกำไรดีโดยไม่ต้องขายข้ามพื้นที่ไกล ๆ เช่นเดียวกัน
เป้าหมาย 30% หรือ 3,000 ตันต่อปีนี้ทำไม่ยาก ร้านค้าปุ๋ยใหญ่ ๆ ในอำเภอก็ขายปุ๋ยได้ปีละ 3,000-5,000 ตันกันอยู่แล้ว หรือเทียบกับเซลล์รถเร่จากไหนไม่รู้ที่เปลี่ยนหน้ามาทุกปีเอาปุ๋ยปลอมมาเร่ขายยังขายได้ปีละ 500-1,500 ตัน เทียบกับโรงงานปุ๋ยประจำอำเภอที่มีความได้เปรียบเพราะมีโรงงานให้เห็นว่ามีตัวตนอยู่ใกล้บ้าน ขายปุ๋ยคุณภาพดี ราคายุติธรรม รู้จักใกล้ชิดเกษตรกร หัวหน้ากลุ่ม ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ฯลฯ ย่อมสามารถขายได้มากกว่า และยิ่งนานยิ่งขายได้มากขึ้นเพราะมีความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้นทุกปีเงินลงทุนต่ำ
โรงงานปุ๋ยประจำอำเภอขนาดมาตรฐานใช้เงินลงทุนน้อย ประกอบด้วย

 1. โกดังตั้งเครื่องจักรและกองเก็บปุ๋ยขนาด 12x12 ตารางเมตร
 2. เครื่องผสมปุ๋ยอัตโนมัติ ขนาดมาตรฐาน 12 ตันต่อชั่วโมง สำหรับอำเภอทั่วไป หรือ ขนาด 3 ตันต่อชั่วโมง สำหรับอำเภอเล็ก
 3. รถ Forklift สำหรับใช้ขนปุ๋ยในโรงงาน

รวมเงินลงทุนสินทรัพย์ถาวร (ไม่รวมที่ดิน) ประมาณ 3.6 ล้านบาท และช่วงเริ่มทำธุรกิจใช้เงินทุนหมุนเวียนซื้อถุงปุ๋ยและแม่ปุ๋ยอีกประมาณ 1 ล้านบาท รวมเป็นลงทุนทั้งหมดเพียง 4.6 ล้านบาท

สำหรับพื้นที่อำเภอเล็ก หรือกรณีมีเงินลงทุนจำกัด ก็มีทางเลือกลงทุนโรงงานขนาดเล็กก่อนได้โดยใช้เงินลงทุน 1.5-2.5 ล้านบาทเท่านั้น

ผลกำไรเงินล้าน
โรงงานปุ๋ยประจำอำเภอเป็นธุรกิจเงินล้านที่ไม่ได้วัดจากยอดขาย แต่วัดจากกำไร ยิ่งขายมากยิ่งกำไรมาก กำไรขั้นต้น (EBITDA) ประมาณ 2-9 ล้านบาทต่อปี โดยก่อนลงทุนบริษัท ฯ จะช่วยประเมินให้เป็นรายพื้นที่ว่าต้องใช้เงินลงทุนเท่าไร กำไรเท่าไร เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจโรงงานปุ๋ยในอำเภอเล็ก ๆ เป็นธุรกิจที่ได้กำไรหลักล้านและน่าลงทุนจริง ๆพร้อมสนับสนุนส่วนที่ผู้ลงทุนไม่ชำนาญ
บริษัท ฯ สนับสนุนและช่วยเหลือให้ผู้ลงทุนโรงงานปุ๋ยประจำอำเภอทุกรายให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ง่ายที่สุด และปฏิบัติถูกต้องตาม พรบ.ปุ๋ย โดย

 1. พัฒนาเครื่องผสมปุ๋ยอัตโนมัติ ทันสมัย ใช้งานง่าย ผลิตปุ๋ยได้เต็มสูตรทุกกระสอบตรวจสอบง่าย วางใจให้คนงานผลิตปุ๋ยได้โดยไม่ต้องอยู่คุมตลอดเวลา
 2. ให้ใช้เครื่องหมายการค้าปุ๋ยตราเพชรน้ำหนึ่ง ไม่เสียเวลาขอจดเครื่องหมายการค้าใหม่ที่ปัจจุบันใช้เวลาเกือบ 2 ปี
 3. ขอใบอนุญาตผลิตปุ๋ย และขึ้นทะเบียนปุ๋ยให้
 4. คำนวณส่วนผสมให้ ด้วยมาตรฐานปุ๋ยเพชรน้ำหนึ่งปุ๋ยดีที่หนึ่ง
 5. บริการจัดส่งแม่ปุ๋ยคุณภาพดี ไม่ต้องเสี่ยงกับแม่ปุ๋ยคุณภาพต่ำ
 6. กำหนดนโยบายราคาขายเพื่อวางตำแหน่งสินค้าหรือ Positioning ให้ตรงกัน
 7. ให้บริการระบบรายงานออนไลน์ผ่านมือถือแบบ real time
 8. คุ้มครองพื้นที่ตั้งโรงงาน 1 อำเภอ 1 โรงปุ๋ยร่วมพัฒนาการเกษตรไปสู่ Smart Farmer 
บริษัทฯ มีเป้าหมาย จะช่วยพัฒนาเกษตรกรไทยให้เป็น Smart Farmer

ด้วยการสร้างแพลตฟอร์มการเกษตรยุคใหม่ โดยต่อยอดนำ AI และ ML (Artificial Intelligence and Machine Learning) มาใช้วิเคราะห์พื้นที่เพาะปลูกให้เกษตรกรเป็นรายแปลง โดยนำ Big Data คือ ข้อมูลชุดดิน ข้อมูลภูมิศาสตร์ พยากรณ์อากาศ ระบาดวิทยา รวมทั้งประวัติการเพาะปลูก มาใช้พยากรณ์และให้คำแนะนำการปลูกพืชเป็นรายแปลง ให้ได้ผลผลิตสูงสุด กำไรสูงสุด พร้อมจัดทำปฏิทินเพาะปลูก เริ่มตั้งแต่การเตรียมดิน เพาะปลูก ใส่ปุ๋ย ฉีดยา จนถึงเก็บเกี่ยวและขายได้ ซึ่งในอนาคตเครือข่ายโรงงานปุ๋ยประจำอำเภอจะมีส่วนอย่างมากในการให้คำแนะนำเกษตรกรอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกษตรกรได้กำไรสูงสุดตัวอย่างอำเภอที่มีผู้ลงทุนแล้ว
โรงงานปุ๋ยประจำอำเภอเป็นธุรกิจมาแรง ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมโครงการแล้วที่ อ.ท่าบ่อ อ.รัตนวาปี อ.เมืองบึงกาฬ อ.น้ำโสม อ.หลังสวน อ.เชียงยืน อ.เมืองชัยนาท อ.วัฒนานคร อ.บางไทร

มีอีกหลายอำเภอที่มีผู้สนใจและกำลังศึกษาข้อมูลเพื่อลงทุน ซึ่งบริษัทฯ พร้อมพิจารณาให้สิทธิผู้พร้อมลงทุนและตัดสินใจก่อน
ข้อจำกัดของธุรกิจโรงงานปุ๋ยประจำอำเภอ คือ
1 อำเภอมีได้เพียง 1 โรงปุ๋ย
พลาดแล้วจึงพลาดเลย
ผู้มีความพร้อมจึงไม่ควรปล่อยให้โอกาสนี้หลุดลอยไป

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ทันที
099-7826965