การใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรนั้น ประเทศชาติเกิดความเสียหายมากจากสาเหตุต่าง ๆ คือ

1. ปุ๋ยปลอม
เนื่องจากการขายปุ๋ยแข่งขันกันมาก ผู้ผลิตปุ๋ยจำนวนหนึ่งจึงลดต้นทุนโดยการผลิตปุ๋ยปลอมมาขาย ส่งผลเสียให้เกษตรกรจ่ายค่าปุ๋ยแพงเกินจริง แต่ได้ผลผลิตไม่คุ้มกับเงินที่จ่ายออกไป
2. ปุ๋ยแพง
เนื่องจากประเทศไทยผลิตปุ๋ยเคมีได้เองน้อยมากเพียง 5 แสนตันต่อปี และต้องนำเข้าปีละ 5.5 ล้านตัน ซึ่งปุ๋ยที่นำเข้านี้มีทั้งแม่ปุ๋ยและปุ๋ยสูตร โดยแม่ปุ๋ยนั้นมีราคาแพงแต่ก็สมเหตุสมผล แต่ปุ๋ยสูตรที่เกิดจากการนำแม่ปุ๋ยหลายตัวมาผสมกันและเติมสารตัวเติมราคาถูกเข้าไปเพื่อปรับสูตรปุ๋ยให้ได้ตามต้องการ ราคาปุ๋ยสูตรจึงควรจะถูก แต่เรากลับนำเข้ามาในราคาแพงเหมือนแม่ปุ๋ย ทำให้ประเทศชาติสูญเสียเงินเกินจริงไปปีละจำนวนมาก
3. ปุ๋ยไม่ถูกสูตร
เนื่องจากมีการนำเข้าหรือผลิตปุ๋ยออกมาจำหน่ายเพียงไม่กี่สูตร เป็นสูตรกลางๆ เช่น ยางพาราภาคอีสานส่วนใหญ่จะมีแต่สูตร 29-5-18 แต่ยางพาราบางอำเภอต้องการปุ๋ยเพียง 16-4-18 เท่ากับมีธาตุอาหารจำนวนหนึ่งใส่ไปแล้วพืชไม่ได้ใช้ สูญหายไป หรือสะสมไว้ในดินแบบไม่ได้ใช้ประโยชน์ สูญเสียเงินค่าปุ๋ยไปอีกปีละจำนวนมาก

ทั้ง 3 ปัญหานี้แก้ได้ โดยการผสมปุ๋ยใช้เอง ซึ่งจะเกิดผลดีอย่างมาก คือ
1. ได้ปุ๋ยเต็มสูตร
เพราะคงไม่มีใครผสมปุ๋ยปลอมใช้เอง
2. ปุ๋ยราคาถูกลง
เพราะเกษตรกรสามารถผสมปุ๋ยโดยไม่ผสมฟิลเลอร์ก็ได้ หรือถ้าต้องการผสมฟิลเลอร์ก็สามารถหาซื้อในประเทศมาใช้งานได้ ราคาถูกกว่าที่ผสมมาในปุ๋ยนำเข้าหลายเท่า
3. ได้ปุ๋ยถูกสูตร
เมื่อเกษตรกรรู้ว่าพืชที่ตนเองปลูกต้องการธาตุอาหารเท่าไร ก็ผสมปุ๋ยสูตรที่ตรงกับที่พืชต้องการ เรียกว่า ปุ๋ยสั่งตัด เป็นปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารพอดี ไม่ใส่ธาตุอาหารมากเกินไป เท่ากับไม่ได้โยนเงินทิ้งไปเหมือนซื้อปุ๋ยจากตลาดมาใช้งาน
การผสมปุ๋ยใช้เอง เกษตรกรสามารถลดต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีลงได้มาก และได้ผลผลิตสูงขึ้นด้วย ขณะที่ประเทศไทยก็สามารถนำเข้าแม่ปุ๋ยน้อยลง โดยนำเข้ามาให้ตรงกับที่ต้องการใช้งานจริง ลดการสูญเสียเงินตราของประเทศลงได้มาก
มาช่วยลดการสูญเสียโดยการผสมปุ๋ยใช้เองกันเถอะ