เกษตรกรใน จ.สงขลา รวมกลุ่มปลูกมะเดื่อฝรั่งในเชิงพาณิชย์ ผลไม้แปลกราคาแพง เชื่อเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่น่าสนใจ

    มะเดื่อฝรั่ง หรือ (Figs) เป็นผลไม้แปลกที่มีราคาแพงมากเพราะมีคุณค่าทางอาหารสูงสุดติดอับดับ 1 ใน 10 ของโลก รวมทั้งยังมีสรรพคุณทางยามากมาย กำลังเป็นที่นิยมของกลุ่มคนรักสุขภาพ แต่ขณะนี้กลุ่มเกษตรใน จ.สงขลา เริ่มนำมาทดลองปลูกในเชิงพาณิชย์เพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ในอนาคต

    นายสมชาย จันทะสะระ อายุ 44 ปี เกษตรกรในชุมชนป่ากล้วย บ้านฉลุง หมู่ 7 ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ลงทุนซื้อต้นพันธุ์มะเดื่อฝรั่งจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ต้นละ 500 บาท จำนวน 40 ต้น มาปลูกร่วมกับผลไม้ในท้องถิ่นและพืชผลชนิดอื่น ๆ ในแปลงเดียวกัน ปลูกระยะห่างประมาณ2 เมตรต่อต้น และเริ่มเห็นผลเพราะหลังจากปลูกมาแค่ 3 เดือน มะเดื่อฝรั่ง ก็เริ่มให้ผลผลิตแล้วในรุ่นแรก และให้ผลผลิตเต็มที่ตั้งแต่ 6 – 8 เดือนขึ้นไป และเป็นการปลูกมะเดื่อฝรั่งแบบเกษตรอินทรีย์ หรือปลอดสารพิษทั้งหมด