การผลิตปุ๋ยเคมีให้มีคุณภาพดี ต้องเลือกใช้แม่ปุ๋ยคุณภาพดี ธาตุอาหารเต็มสูตร จากแหล่งผลิตที่เชื่อถือได้ จึงจะได้ปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารเต็มสูตร ซึ่งจากข้อมูลการวิเคราะห์ธาตุอาหารในแม่ปุ๋ยที่ต้องส่งกรมวิการการเกษตรทุกล็อตที่นำเข้า ทำให้รู้ว่าแม่ปุ๋ยจากแหล่งผลิตไหนบ้างที่มีธาตุอาหารเต็มสูตร คุณภาพสม่ำเสมอ และแม่ปุ๋ยจากแหล่งผลิตไหนคุณภาพไม่คงที่ ควรหลีกเลี่ยง

บริษัท สยามแท็ปโก้ จำกัด

เลือกใช้และจำหน่ายแม่ปุ๋ยที่มีธาตุอาหารเต็มสูตร คุณภาพสม่ำเสมอ จากแหล่งผลิตที่น่าเชื่อถือได้เท่านั้น มีทั้งยูเรีย (46-0-0) แอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต (18-46-0) และโพแตสเซียมคลอไรด์ (0-0-60) เพื่อความมั่นใจว่าเมื่อนำไปผสมเป็นปุ๋ยเคมีแล้วจะได้ธาตุอาหารเต็มสูตร ไม่กลายเป็นปุ๋ยปลอมโดยไม่เจตนา โดยให้บริการทั้งแม่ปุ๋ยเทกองสำหรับโรงงานผลิตปุ๋ยขนาดกลางและใหญ่ แม่ปุ๋ยกระสอบจัมโบ้สำหรับโรงงานผลิตปุ๋ยขนาดเล็กและกลาง และแม่ปุ๋ยบรรจุกระสอบ 50 กิโลกรัมสำหรับกลุ่มเกษตรกรที่ผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง

นอกจากนี้ยังมีฟิลเลอร์พิเศษผสมแร่ภูเขาไฟ ประกอบด้วยธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม และซิลิก้าที่ละลายน้ำได้ พร้อมด้วยคุณสมบัติการจับประจุ เมื่อนำมาใช้เป็นฟิลเลอร์ผสมปุ๋ยเคมีจะทำให้คุณภาพปุ๋ยเคมีดีขึ้นมาก ให้ผลผลิตสูงขึ้น


แม่ปุ๋ยเต็มสูตร คุณภาพดี

การันตีทุกตัน