วิธีการปลูกมะละกอด้วยกิ่งตอน

1. เลือกต้นพันธุ์มะละกอที่ชอบที่จะตอนกิ่งมาปลูก ถ้ามะละกอมีกิ่งอยู่แล้วก็ตอนได้เลย แต่ถ้าไม่มีกิ่งก็ใช้วิธีตัดยอดทิ้ง มะละกอจะแตกกิ่งมาให้ตอนมากมาย 

2. เลือกกิ่งที่จะตอนยาวประมาณ 20-35 เซนติเมตร ใช้มีดเฉือนโคนกิ่งจากล่างไปบนให้เกือบขาด แล้วใช้ไม้เล็กๆ ขัดไว้ไม่ให้แผลสมานกันได้ 

3. เตรียมตุ้มตอนโดยผสมขุยมะพร้าวกับดินร่วนใส่ถุงพลาสติกอัดให้แน่น มัดปากถุง จากนั้นผ่าถุงพลาสติกตรงกลาง รดน้ำให้ชุ่มแล้วบีบให้พอหมาดๆ นำไปหุ้มกิ่งมะละกอตรงรอยแผลที่เฉือนไว้ แล้วมัดถุงด้วยเชือกให้แน่น ทิ้งไว้ 30-45 วัน กิ่งมะละกอจะแตกรากพร้อมให้ตัดไปปลูก 

4. เมื่อนำกิ่งตอนไปปลูกแล้วให้คอยดูแลรดน้ำให้ดินชื้นอยู่เสมอ และควรใส่ปุ๋ยเป็นระยะๆ ด้วย เพราะมะละกอกิ่งตอนรากฝอยจะสั้น หาอาหารไม่เก่งเท่ามะละกอที่ปลูกด้วยเมล็ด 

เพียงเท่านี้ก็จะได้มะละกอต้นเตี้ยที่ให้ผลไวเอาไว้คู่ครัวกันแล้ว โดยมะละกิ่งตอนจะให้ผลติดดินกันเลยทีเดียว