เตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อม

เมล็ดเมล่อนพันธุ์อะไรก็ได้ที่ชอบ กระถางสำหรับใช้ปลูก ดินปลูกต้นไม้ ไม้สำหรับทำค้าง และเชือกฟาง

วิธีปลูกเมล่อน

ใส่ดินในกระถาง ฝังเมล็ดเมล่อนลงไปกระถางละเมล็ดเดียวก็พอ นำกระถางไปวางในที่ร่ม รดน้ำ เช้าเย็น ประมาณ 5 วัน เมล็ดจะเริ่มงอก หรือถ้าแช่เมล็ดเมล่อนก่อนปลูกสัก 2 ชั่วโมง เมล่อนก็จะงอกเร็วขึ้น

เมื่อเมล่อนงอกแล้วการให้น้ำให้เพียงวันละครั้งช่วงเช้า รอจนเมล่อนมีใบ 7 ใบ จึงเริ่มให้ปุ๋ยสูตรเสมอ คือ 15-15-15 หรือ 16-16-16 จำนวน 1 ช้อนโต๊ะต่อต้น

เมื่อต้นเมล่อนเริ่มโตและทอดยอดยาวขึ้น ให้ปักหลักไม้เป็นโครง แล้วผูกเชือกฟางโยงลงมาหาต้นเมล่อนให้เชือกสูงประมาณ 1.80 เมตร เพื่อให้เมล่อนเกาะเลื้อยขึ้นไป โดยทุกเช้าให้คอยจับยอดเมล่อนพันกับเชือกให้เลื้อยขึ้นไปด้านบน

ถ้าเมล่อนแตกกิ่งแขนงให้เด็ดทิ้งให้หมด เหลือแค่ยอดที่เลื้อยขึ้นไปด้านบนยอดเดียวเท่านั้น ยกเว้นกิ่งแขนงข้อที่ 8-12 ให้เก็บไว้เพราะจะเป็นกิ่งที่ให้ผล

การผสมเกสร

เมล่อนเป็นพืชที่มีดอกไม่สมบูรณ์เพศ คือ ดอกตัวผู้กับดอกตัวเมียแยกกันคนละดอก เมล่อนจะเกิดผลได้จึงต้องมีการผสมเกสร แต่การรอให้ผึ้งหรือแมลงมาช่วยผสมเกสรอาจจะไม่ได้ผลก็ได้ ผู้ปลูกเมล่อนจึงต้องช่วยผสมเกสรให้ โดยต้องดูให้ออกว่าตัวตัวผู้จะออกที่กิ่งหลัก ส่วนดอกตัวเมียออกที่กิ่งแขนง

วิธีการผสมเกสรให้ทำก่อน 10 โมงเช้า โดยใช้พู่กันจิ้มละอองเกสรตัวผู้ไปผสมกับดอกตัวเมีย โดยผสมเกสรกับดอกตัวเมียที่ออกที่แขนงข้อใบที่ 8-12 เพราะจะได้เมล่อนที่ผลโตสุด และหวานมากที่สุด

เมื่อเมล่อนติดผลประมาณผลมะนาว ให้เก็บผลเมล่อนที่สมบูรณ์ที่สุดไว้ผลเดียวต่อต้น ผลที่เหลือเด็ดทิ้งออกให้หมด การเก็บผลเมล่อนไว้มากกว่า 1 ผล จะได้เมล่อนผลเล็กและไม่หวาน

เด็ดใบล่างสุด 3-5 ใบทิ้งไปเพื่อให้โคนต้นโปร่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก และเด็ดยอดทิ้งที่ความสูงข้อที่ 25-30 ด้วย เพื่อให้เมล่อนใช้ธาตุอาหารมาบำรุงผลให้เต็มที่ ไม่ใช่ไปบำรุงใบส่วนเกิน

เมื่อผลเมล่อนเริ่มคล้อย จึงให้ปุ๋ยสูตร 11-6-34 อีก 1 ช้อนโต๊ะต่อต้น และเริ่มเอาเชือกมาผูกแขวนที่ขั้วผลเพื่อช่วยรับน้ำหนัก

ผลผลิตเมล่อน

หลังจากปลูกเมล่อน 80-90 วัน ก็สามารถตัดเมล่อนมากินได้ การปลูกเมล่อนวิธีนี้จะได้เมล่อนผลโตขนาด 1.5-3.0 กิโลกรัม (เฉลี่ย 1.8 กิโลกรัม) และมีรสหวานดีมาก

แถมท้ายด้วยเทคนิคการกินเมล่อน ให้เก็บเมล่อนมาวางทิ้งไว้ก่อน 2-3 วัน จะได้เมล่อนที่เนื้อนุ่มและมีรสหวานมากขึ้น