สหกรณ์นิคมหลังสวน จำกัด ตั้งอยู่ที่ อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ได้ทำพิธีเปิดโรงงานปุ๋ยเคมีเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 โดยมีนายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโรงงานปุ๋ยเคมี และเปิดโครงการน้ำมันบี 100

พร้อมกันนี้สหกรณ์ฯ ได้จัดประชุมสามัญประจำปีด้วย โดยประธานพูลศักดิ์ เพชรมณี ได้แจ้งผลการดำเนินงานแก่สมาชิกว่าโรงงานปุ๋ยเคมีนี้ช่วยให้การผลิตปุ๋ยแก่สมาชิกเร็วและได้มาตรฐานขึ้นมาก ปีนี้นอกจากผสมปุ๋ยจำหน่ายให้สมาชิกแล้วยังมีสหกรณ์ข้างเคียง เช่น สหกรณ์การเกษตรละแม ติดต่อขอรับปุ๋ยไปจำหน่ายให้สมาชิกอีกด้วย ส่วนโครงการน้ำมันบี 100 ก็ทำขึ้นมาเพื่อช่วยพยุงราคาปาล์มให้สมาชิก

สหกรณ์นิคมหลังสวน ใช้เครื่องผสมปุ๋ยอัตโนมัติ รุ่น KPT-512 กำลังผลิต 12 ตันต่อชั่วโมง ผลิตปุ๋ยเคมีตรา เพชรน้ำหนึ่ง ปุ๋ยดีที่หนึ่ง กระสอบปุ๋ยโปร่งใสมองเห็นเนื้อในก่อนซื้อเพื่อความมั่นใจในคุณภาพ โดยสหกรณ์ผลิตปุ๋ยเคมีขึ้นทะเบียน 4 สูตร คือ 13-7-35, 13-13-21, 15-15-15 และ 21-7-14 จำหน่ายแก่สมาชิกและเกษตรกรทั่วไป โดยสูตรปุ๋ยที่ผลิตนี้เป็นความร่วมมือของสหกรณ์ฯ กับมหาวิยาลัยแม่โจ้ ชุมพร ที่ร่วมกันเก็บตัวอย่างดินไปวิเคราะห์และกำหนดเป็นสูตรปุ๋ยสั่งตัดที่เหมาะสมกับยางพาราและปาล์มน้ำมันที่ปลูกมากในพื้นที่ อำเภอละแม หลังสวน และอำเภออื่นๆ ในจังหวัดชุมพร และเป็นที่น่ายินดีว่านอกขายจำหน่ายให้สมาชิกและเกษตรกรในพื้นที่แล้ว ก็ยังมีหัวหน้ากลุ่มเกษตรกรจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนำไปจำหน่ายให้สมาชิกในกลุ่มด้วย

เรียกว่าขายได้ข้ามจังหวัดกันเลยทีเดียว