สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านโนนบกอำเภอน้ำโสม จำกัด ได้ทำพิธีเปิดโรงงานผสมปุ๋ยเคมี เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี เกษตรจังหวัด ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี มาร่วมเป็นสักขีพยาน และได้สาธิตการผลิตปุ๋ยเคมีให้สมาชิกและเกษตรกรทั่วไปได้ชมกันด้วย

สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านโนนบก ใช้เครื่องผสมปุ๋ยเคมีอัตโนมัติ รุ่น KPT-512 กำลังผลิต 12 ตันต่อชั่วโมง ผลิตปุ๋ยเคมีตรา เพชรน้ำหนึ่ง ปุ๋ยดีที่หนึ่ง กระสอบปุ๋ยโปร่งใสมองเห็นเนื้อในก่อนซื้อเพื่อความมั่นใจในคุณภาพ โดยในระยะแรกสหกรณ์ผลิตปุ๋ยเคมีจำหน่าย 4 สูตร คือ 29-5-18, 20-10-12, 16-16-8 และ 15-15-15 และจะรวบรวมข้อมูลเพื่อพัฒนาต่อยอดหาสูตรปุ๋ยสั่งตัดที่เหมาะกับพืชและดินในอำเภอน้ำโสมไปขึ้นทะเบียนและผลิตจำหน่ายในปีต่อๆ ไป