โรงงานปุ๋ยศรีเมือง เป็นโรงงานปุ๋ยประจำอำเภอ ตั้งอยู่ที่ ต.นาข่า อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ดำเนินกิจการโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีเมือง 888 ทำพิธีเปิดโรงงานปุ๋ยเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2562 โดยมีผู้มาร่วมงานมากมาย ได้แก่ หัวหน้ากลุ่มเกษตรกรต่างๆ ที่สนใจนำปุ๋ยไปจำหน่ายให้สมาชิกในกลุ่ม และมีอีกหลายสหกรณ์ฯ ที่ยกทีมมาเยี่ยมชมกิจการ เช่น สกก.ท่าบ่อ สกต.เลย เป็นต้น

โรงงานปุ๋ยศรีเมือง ใช้เครื่องผสมปุ๋ยอัตโนมัติ รุ่น KPT-512 กำลังผลิต 12 ตันต่อชั่วโมง ผลิตปุ๋ยเคมีตรา เพชรน้ำหนึ่ง ปุ๋ยดีที่หนึ่ง กระสอบปุ๋ยโปร่งใสมองเห็นเนื้อในก่อนซื้อเพื่อความมั่นใจในคุณภาพ โดยปีแรกจำหน่ายปุ๋ยเคมีขึ้นทะเบียน 4 สูตร คือ 15-15-15, 20-8-8, 22-4-22 และ 29-5-18 จำหน่ายให้เกษตรกรทั่วไปโดยตรง และจำหน่ายผ่านกลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์ฯ ต่างๆ และมีโครงการศึกษาปุ๋ยสั่งตัดที่เหมาะกับพืชและดินในอำเภอท่าบ่อที่สุด และจะทะยอยขึ้นทะเบียนเป็นปุ๋ยสั่งตัดประจำอำเภอเพื่อช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกร อ.ท่าบ่อ ต่อไป

งานนี้ผู้สนใจที่มาร่วมงานขอสั่งจองปุ๋ยไปเกือบพันตัน ทำเอาคุณปณิศรา ศรีเมือง ผู้บริหารกิจการยิ้มแก้ปริ เลยใจดีแจกเสื้อแจกฟิลเลอร์ มีอะไรอยู่ใกล้ตัวก็หยิบมาแจกไปมากมาย