ประวัติป้าจำเนียร

ป้าจำเนียร กาญจนพรหม เกิดเมื่อปี 2503 ในครอบครัวเกษตรกร ทำอาชีพปลูกยางและเลี้ยงสัตว์ อยู่ที่บ้านหนำควาย ต.นาท่ามเหนือ อ.เมือง จ.ตรัง จบการศึกษาขั้นปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงเมื่อปี 2530 หลังจากสมรสกับคุณวิรัตน์ กาญจนพรหม ซึ่งเป็นอาจารย์สอนที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดตรังแล้วก็ใช้ชีวิตเป็นแม่บ้าน และทำการเกษตรสืบทอดจากบรรพบุรุษ 

ป้าจำเนียรทำสวนยาง 6 ไร่ และเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพเสริม มีเป้าหมายให้ครอบครัวพอมีพอกิน อยู่เย็นเป็นสุข ด้วยคติขอเป็นผู้ลิขิตตัวเองใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ปี 2546 ป้าจำเนียรเริ่มนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ โดยแบ่งพื้นที่สวนยางส่วนหนึ่งมาทำเกษตรแบบผสมผสาน เพื่อลดรายจ่ายในครอบครัว เหลือก็แบ่งขายไปด้วย คือ
1. ปลูกพืชผักสวนครัวและเพาะเห็ดฟาง
2. เลี้ยงสัตว์ คือ วัว เป็ด ไก่
3. เลี้ยงกบและปลาในบ่อพลาสติก
4. ทำปุ๋ยหมักเน้นใช้วัสดุในท้องถิ่น

เศรษฐกิจพอเพียงของป้าจำเนียรเน้นความเป็นอยู่อย่างพอประมาณ มีเหตุมีผล ใช้วัสดุในท้องถิ่นเพื่อลดต้นทุนหลายอย่าง เช่น

อาหารไก่
ใช้หยวกกล้วยสับ 2 กก. ขี้เค้กปาล์ม 1 กก. ข้าวเปลือก 1 กก. ปลายข้าว 0.5 กก. รำละเอียด 0.5 กก. และ EM 100 ซีซี ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน

อาหารวัว
ใช้ขี้เค้กปาล์ม 0.5 กก. กากน้ำตาล 1 ลิตร น้ำ 2 ลิตร ผสมให้เข้ากันใช้รดฟางแห้งอาหารวัว 1 แท่ง

อาหารหมู
ใช้หยวกกล้วยสับ 2 กก. ข้าวต้มหรือเศษอาหาร 1 กก. รำหยาบ 0.5 กก. ปลาป่น 30 กรัม และ EM 500 ซีซี ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน

ปุ๋ยหมัก
ใช้มูลจากสัตว์ที่เลี้ยงไว้มาหมักกับเศษผักเศษผ้าในสวน

สารป้องกันแมลง
ใช้เศษไม้มาเผาถ่านและกลั่นควันเป็นน้ำส้มควันไม้

น้ำหมักชีวภาพ
ใช้เศษผักผสมผลไม้ กากน้ำตาล และหัวเชื้อ หมักไว้ 20 วัน ได้เป็นน้ำหมักใช้กับพืชผัก และผสมอาหารให้สัตว์กินจดบันทึกและทำบัญชี

ป้าจำเนียรเริ่มจดบันทึกและทำบัญชีครัวเรือนเพื่อให้รู้รายละเอียดรายรับรายจ่าย ลองผิดลองถูกจนสามารถตั้งหนำควายฟาร์มขึ้นมาได้ ทุกวันนี้ไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไร ราคายางจะลดหรือเพิ่มเท่าไร ครอบครัวป้าจำเนียรก็อยู่ได้แบบมีภูมิคุ้มกัน กลายเป็นศูนย์เรียนรู้ที่ราชการหน่อยงานต่างๆ เข้ามาศึกษาดูงานกันไม่ขาดสาย

ปัจจุบัน ป้าจำเนียร เป็นปราชญ์ชาวบ้านของจังหวัดตรัง เป็นวิทยากรและที่ปรึกษาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้กับเรือนจำชั่วคราวเหรียงห้อง โรงเรียน และเครือข่ายกลุ่มต่างๆ ในจังหวัดตรัง

สนใจเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อป้าจำเนียรได้ที่ บ้านหนำควาย ต.นาท่ามเหนือ อ.เมือง จ.ตรัง
โทร. 075-276357, 087-2754050, 089-8711160