เทพมงคลฟาร์ม ฟาร์มเมล่อนสุด HOT ที่มหาสารคาม เทพมงคลฟาร์ม ฟาร์มเมล่อนสุด HOT ที่มหาสารคาม

เทพมงคลฟาร์ม ฟาร์มเมล่อนสุด HOT ที่มหาสารคาม

เกษตรต้นแบบวันนี้เป็นเรื่องราวของคุณมงคล ธราดลธนสาร เจ้าของโรงเรือนเมล่อน 62 หลังที่อำเภอพยัคภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม และเป็นผู้จำหน่ายเมล็ดพันธุ์เมล่อนคุณภาพดีที่เป็นที่ยอมรับลำดับต้นๆ ของประเทศ ลองมาย้อนดูกันว่าคุณมงคลคิดและทำอย่างไรถึงได้ก้าวมายืนที่จุดนี้ได้
403

ฟาร์มลุงเครา เกษตรอินทรีย์ใกล้กรุง ฟาร์มลุงเครา เกษตรอินทรีย์ใกล้กรุง

ฟาร์มลุงเครา เกษตรอินทรีย์ใกล้กรุง

ลุงเคราเริ่มทำการเกษตรมาตั้งแต่ปี 2519 เริ่มจากทำนา เลี้ยงปลา ปลูกไม้ผล จนมาเจ๊งเพราะเกิดโรคระบาดในสวนส้มปี 2539 เป็นหนี้ถึง 5 แสน จึงเริ่มต้นใหม่ด้วยการทำเกษตรอินทรีย์และปลูกมะนาว วันนี้ฟาร์มลุงเคราพลิกฟื้นยืนขึ้นได้ และกลายเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การผลิตพืชผักปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ การเลี้ยงไส้เดือน และการปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์
375

ป้าจำเนียร ปราชญ์ชาวบ้านผู้ใช้ชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ป้าจำเนียร ปราชญ์ชาวบ้านผู้ใช้ชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

ป้าจำเนียร ปราชญ์ชาวบ้านผู้ใช้ชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

ป้าจำเนียร กาญจนพรหม ปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดตรัง เกษตรกรทำสวนยางและเลี้ยงสัตว์โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง ชีวิตพออยู่พอกินและเหลือแบ่งปัน มีความสุขไม่ว่าราคายางจะขึ้นหรือลงอย่างไร หรือเศรษฐกิจจะเป็นเช่นไร
374