คุณสมศักดิ์ จุ้นยาม หรือลุงเครา เป็นเกษตรกรอยู่ที่ ต.ทวีวัฒนา อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี มีพื้นที่ทำการเกษตรอยู่ 25 ไร่ ปัจจุบันปลูกพืชผักอินทรีย์ส่งออกมากว่า 10 ปี แต่กว่าจะยืนได้แบบทุกวันนี้ชีวิตลุงเคราเคยล้มมาแล้ว 

ย้อนกลับไปปี 2519 พื้นที่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ยังเป็นพื้นที่ชนบท ห่างไกลความเจริญมาก ลุงเคราเริ่มต้นทำการเกษตรด้วยการทำนาปลูกข้าวเพียงอย่างเดียวบนพื้นที่ 15 ไร่ ทำนาอยู่สิบกว่าปีจึงเริ่มขยับขยายทำสวนปลูกไม้ผลอีก 10 ไร่ อาทิ ส้มเขียวหวาน มะม่วง พุทรา ลำไย และขุดบ่อเลี้ยงปลาไปด้วย

ลุงเคราใช้ปุ๋ยและยาจำนวนมาก ยิ่งนานแมลงศัตรูพืชก็เริ่มดื้อยา ต้นทุนค่าปุ๋ยค่ายาแพงขึ้นแต่ก็ยังเอาแมลงไม่ค่อยอยู่ ผลผลิตก็ขายไม่ได้ราคา จนเกิดวิกฤติหนักในปี 2539 ปีนั้นสวนส้มลุงเคราจวนจะเก็บขายได้เงินอยู่แล้วก็เกิดโรคระบาด ผลส้มร่วงหมดสวน ลุงเคราเป็นหนี้ค่าปุ๋ยค่ายาทันที 5 แสน

ชีวิตลุงเคราตกต่ำและเครียดที่สุด ตัดสินใจกู้เงิน ธกส.จำนวน 1 ล้านบาท ใช้หนี้ไป 5 แสน เหลืออีก 5 แสนใช้ทำทุนทำการเกษตรต่อ ท่ามกลางคำตราหน้าจากชาวบ้านว่าจะไหวเหรอลุงเคราคิดใหม่ทำใหม่ แปลงที่นา 15 ไร่เปลี่ยนเป็นแปลงปลูกผักหมุนเวียน คือ มะเขือ คะน้า หอม พริก ผักกูด ส่วนสวนไม้ผลก็หันมาปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ ลุงเคราหันหลังให้สารเคมีทุกชนิด เปลี่ยนเป็นทำเกษตรอินทรีย์กับแปลงผัก เริ่มแรกลำบากมากเพราะสภาพดินไม่อำนวย จึงเริ่มเลี้ยงไส้เดือนเพื่อนำปุ๋ยมูลไส้เดือนมาฟื้นฟูดิน และปลูกพืชสมุนไพรไล่แมลงส่วนสวนมะนาว ลุงเคราปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ 400 กว่าต้น เหตุผลคือต้องการบังคับให้มะนาวออกนอกฤดูจะได้ขายได้ราคา

ทุกวันนี้ฟาร์มลุงเคราสร้างรายได้ทั้งรายเดือนและรายปี พืชผักอินทรีย์จากฟาร์มลุงเคราปลูกได้ปีละ 3 รอบ ได้ผลผลิตรอบละ 60 ตัน ขายได้ประมาณรอบละล้านบาท ขณะที่เก็บมะนาวได้ปีละครั้ง เฉลี่ย 500 ผลต่อต้นต่อปี ขายได้อีกปีละเป็นล้านบาทเหมือนกัน
ฟาร์มลุงเคราปัจจุบันเป็นสวนเกษตรอินทรีย์ต้นแบบครบวงจร แบ่งบริหารจัดการพื้นที่เป็นโซนชัดเจน เป็นโซนแปลงผัก โซนผักในโรงเรือน โซนมะนาว บ่อปลา และฟาร์มปุ๋ยมูลไส้เดือน มีผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย คือ พืชผักอินทรีย์ มะนาวนอกฤดู ปุ๋ยมูลไส้เดือน และสารป้องกันแมลงแบบอินทรีย์ นอกจากนี้ยังเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การผลิตพืชผักปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ การทำปุ๋ยหมัก การอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยหญ้าแฝก การเลี้ยงไส้เดือน และการปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ ให้ผู้สนใจทั่วไปด้วยสนใจติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 089-4978448