สหกรณ์การเกษตรเมืองชัยนาท โดยประธานสมจิตร์ ถังมาตย์ ผู้จัดการวิเชียร ธรรมชัย สนใจลงทุนผลิตปุ๋ยเคมีให้บริการสมาชิกสหกรณ์ที่ปัจจุบันมียอดขายปุ๋ยปีละเกือบสองพันตัน จะลงทุนเครื่องผสมปุ๋ยทั้งทีจึงดูแล้วดูอีก และพาคณะกรรมการบริหารสหกรณ์มาดูการประกอบเครื่องผสมปุ๋ยในโรงงานจนพอใจ ในที่สุดจึงตัดสินใจเลือกเครื่องผสมปุ๋ยรุ่นปรับปรุงใหม่ KWS-512 ไปติดตั้งเพื่อใช้งานเมื่อเดือนธันวาคม 2561

เครื่องผสมปุ๋ยอัตโนมัติ รุ่น KW-512 เป็นเครื่องผสมปุ๋ยที่ upgrade อุปกรณ์มาจากรุ่น KPT-512 ด้วยกำลังผลิตที่เท่ากัน 12 ตันต่อชั่วโมง แต่เครื่องจักรรุ่นนี้ใช้อุปกรณ์ที่ทนทานและราคาสูงกว่ากันมาก เหมาะสำหรับโรงงานปุ๋ยที่ใช้งานหนัก มียอดผลิตตั้งแต่ 3,000 ตันต่อปีขึ้นไป

หลังติดตั้งเครื่องจักรแล้ว คณะกรรมการตรวจรับ กรรมการบริหาร และสมาชิก ได้มาชมทดสอบการเดินเครื่องจักร สร้างเสียงฮือฮามากว่าทำไมผลิตปุ๋ยได้เร็วขนาดนี้ เพราะแต่ละคนเคยไปดูงานเครื่องผสมปุ๋ยที่สหกรณ์อื่นในจังหวัดเดียวกันใช้งานอยู่ บอกว่ากำลังผลิต 12 ตันต่อชั่วโมงเหมือนกัน แต่ทำงานไม่เร็วและคล่องแบบนี้ คณะกรรมการยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าตัดสินใจไม่ผิดจริงๆ

แต่สมาชิกที่จะใช้ปุ๋ยคงต้องรอกันหน่อย เพราะสหกรณ์แห่งนี้ต้องการผลิตปุ๋ยตรารถเกี่ยวข้าว ซึ่งเป็นแบรนด์ใหม่ของสหกรณ์เอง ต้องรอให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเสร็จก่อนจึงจะผลิตปุ๋ยขายได้

รอนิด รอนิด รออีกนิด