คุณปณิศรา ศรีเมือง ผู้ทำธุรกิจเกี๊ยวอ้อยสนใจลงทุนตั้งโรงงานผลิตปุ๋ยเคมี โดยมาดูการประกอบเครื่องผสมปุ๋ยเคมีที่โรงงานประกอบเครื่องจักร แต่ด้วยธุรกิจที่รัดตัว โครงการตั้งโรงงานปุ๋ยเคมีจึงค่อยเป็นค่อยไป กว่าจะยกเครื่องจักรไปติดตั้งได้ก็ครบรอบปีพอดี

หจก.ศรีเมือง 888 ติดตั้งเครื่องผสมปุ๋ยอัตโนมัติ รุ่น KPT-512 ส่งท้ายปีเก่าเมื่อเดือนธันวาคม 2561 มีแผนงานผลิต ปุ๋ยเพชรน้ำหนึ่ง ปุ๋ยดีที่หนึ่ง ปุ๋ยเต็มสูตรทุกกระสอบ จำหน่ายให้เกษตรกรลูกเกี๊ยว ร้านค้า และเกษตรกรทั่วไป ในเขตอำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย และอำเภอใกล้เคียง ด้วยสูตรปุ๋ยที่เหมาะสมกับพืชและดินในพื้นที่

เกษตรกรอำเภอท่าบ่อและอำเภอใกล้เคียง รอใช้ปุ๋ยเคมีคุณภาพดีจาก ศรีเมือง 888 กันได้เลย