สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านชัยพร-หนองยาว จำกัด อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยประธานพูน โคตรสี และอดีต สส. สงกรานต์ คำพิไสย์ กรรมการบริหารหัวก้าวหน้า ได้ตัดสินใจลงทุนโครงการผลิตปุ๋ยเคมีเพื่อเพิ่มปริมาณธุรกิจ และเพื่อให้บริการปุ๋ยคุณภาพดีราคาถูกแก่สมาชิก ก่อนที่จะลงทุนคณะกรรมการบริหารได้เดินทางไปดูเครื่องผสมปุ๋ยที่สหกรณ์อื่นใช้งานกันอยู่ เลือกแล้วเลือกอีก แต่ดูงานซ้ำๆ อยู่นานว่าเครื่องรุ่นไหนเหมาะสมและดีที่สุด

ในที่สุดก็ตัดสินใจเลือกเครื่องผสมปุ๋ยอัตโนมัติรุ่น KPT-512 มาติดตั้งใช้งานที่สหกรณ์เมื่อเดือนมีนาคม 2561 เพื่อให้บริการ ปุ๋ยเพชรน้ำหนึ่ง ปุ๋ยดีที่หนึ่ง เต็มสูตรทุกกระสอบ แก่สมาชิกและเกษตรกรชาวสวนยางในเขตอำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

สมาชิกและเกษตรกรทั่วไปรอใช้ปุ๋ยดีราคาถูกกันได้เลย