สหกรณ์นิคมหลังสวน จำกัด มีสมาชิกส่วนใหญ่ทำสวนปาล์ม ลงทุนโรงงานน้ำมันปาล์มไปกว่าร้อยล้านเพื่อรับซื้อผลผลิตปาล์มจากสมาชิกด้วยราคายุติธรรม แก้ปัญหาถูกกดราคามากเมื่อนำผลผลิตปาล์มไปขายที่อื่น และร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชุมพร วิจัยสูตรปุ๋ยที่เหมาะสมกับปาล์มในพื้นที่ และให้บริการผสมปุ๋ยให้สมาชิกปีละกว่า 800 ตัน แต่ก็ยังไม่สามารถให้บริการสมาชิกได้ทั่วถึง จึงสนใจนำเครื่องผสมปุ๋ยเคมีอัตโนมัติเข้ามาใช้งาน

ประธานพูลศักดิ์ เพชรมณี ได้นำคณะกรรมการตระเวนดูเครื่องผสมปุ๋ยหลายแห่ง โดยเฉพาะสหกรณ์ที่ติดตั้งเครื่องผสมปุ๋ยไปแล้ว พบว่าส่วนใหญ่ใช้เครื่องผสมปุ๋ยเคมีรุ่นหนึ่งที่มีกำลังผลิต 2 ตันต่อชั่วโมง ใช้แล้วมีปัญหาว่าผลิตปุ๋ยเพียงปีละ 700 ตัน ก็ต้องทำโอทีกันแล้ว เทียบกับที่สหกรณ์ใช้เครื่องผสมปุ๋ยตัวเล็กที่ประดิษฐ์ขึ้นเองราคาไม่ถึงแสน ยังผลิตปุ๋ยได้ปีละ 800 ตันโดยไม่ต้องทำโอที คิดว่าไม่คุ้มค่า ลงทุนทั้งทีควรได้เครื่องจักรที่ดีกว่านี้


หลังจากเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของเครื่องผสมปุ๋ยรุ่นต่างๆ ที่มีขายในท้องตลาด และเครื่องเล็กที่ใช้งานอยู่แล้ว ในที่สุดประธานพูนศักดิ์ เพชรมณี และคณะกรรมการบริหารก็ตัดสินใจเลือกเครื่องผสมปุ๋ยอัตโนมัติ รุ่น KPT-512 กำลังผลิต 12 ตันต่อชั่วโมง ไปติดตั้งใช้งานที่สหกรณ์นิคมหลังสวน อ.ละแม จ.ชุมพร เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561

นอกจากสมาชิกจะได้ใช้ ปุ๋ยเพชรน้ำหนึ่ง ปุ๋ยดีที่หนึ่ง เต็มสูตรทุกกระสอบ จากสหกรณ์แห่งนี้ได้ทั่วถึงแล้ว อานิสงส์ยังไปถึงสมาชิกสหกรณ์อื่นๆ ที่อยู่ข้างเคียงด้วย เนื่องจากสหกรณ์นิคมหลังสวนมีเป้าหมายจะผลิตปุ๋ยส่งให้สหกรณ์ข้างเคียง และวางจำหน่ายในท้องตลาดด้วย