บริษัท เกษตรอุตสาหกรรม จำกัด บริษัทในเครือโรงงานน้ำตาลตะวันออก ตั้งอยู่ที่อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว มีธุรกิจหลักคือนำกากอ้อยที่เป็นของเสียจากการหีบอ้อยในโรงงานน้ำตาลมาหมักและผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์จำหน่ายให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยในเครือข่ายสองแสนกว่าไร่ นำไปใช้บำรุงดินกัน

และปลายปี 2560 ก็ทดลองเช่าเครื่องผสมปุ๋ยเคมีเข้ามาใช้งาน เพื่อผลิตปุ๋ยเคมีจำหน่ายให้เกษตรกรชาวไร่อ้อย มีจุดประสงค์เพื่อให้เกษตรกรปลูกอ้อยได้ผลผลิตมากขึ้น จะได้มีอ้อยส่งให้โรงงานน้ำตาลเพิ่มมากขึ้น แก้ปัญหาปริมาณอ้อยไม่พอป้อนโรงงานน้ำตาล และลดปัญหาการต้องแย่งซื้ออ้อยข้ามเขต


แต่เครื่องผสมปุ๋ยที่โรงงานเช่ามาใช้ผลิตปุ๋ยวันละ 8 ชั่วโมง ได้ปุ๋ยวันละไม่ถึง 10 วัน แต่เป้าหมายต้องการผลิตปุ๋ยวันละ 60 ตัน จึงยกเลิกสัญญาเช่าในเดือนที่สาม และสั่งเครื่องผสมปุ๋ยอัตโนมัติรุ่น KPT-512 ไปติดตั้งใช้งานแทนแบบเร่งด่วนเมื่อเดือนมกราคม 2561

ใช้เครื่องผสมปุ๋ยรุ่นนี้ถูกใจคนงานมาก กลางวัน 8 ชั่วโมงผลิตปุ๋ยได้ 70 ตัน พอถึงฤดูการใช้ปุ๋ยก็เปิดผลิตกลางคืนเพิ่มอีก 8 ชั่วโมง ได้ปุ๋ยเพิ่มอีก 70 ตัน รวมเป็น 140 ตันต่อวัน หรือผลิตปุ๋ยได้ถึง 4,000 ตันต่อเดือน

เกษตรกรชาวไร่อ้อยสนใจอยากได้ ปุ๋ยตราต้นอ้อย ปุ๋ยดีเต็มสูตรไปใช้งาน ติดต่อสั่งซื้อโดยตรงที่โรงงานได้เลย